สารพัดประโยชน์จากพลังงานน้ำเรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

ในยุคปัจจุบันนี้ที่เทคโนโลยีได้ถูกคิดค้นพัฒนามาอย่างก้าวไกล มนุษย์เราต่างดำรงชีวิตโดยการใช้องค์ประกอบจากแหล่งพลังงานต่างๆ หลากหลายด้าน อาทิ พลังงานไฟฟ้า พลังงานลม หรือแม้แต่พลังงานน้ำ ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อชีวิตประจำวันทั้งในทางตรง และทางอ้อม อีกทั้งเรายังสามารถใช้ได้โดยไม่มีวันหมดเพราะด้วยวัฎจักรของน้ำที่สามารถผลิตพลังงานน้ำทดแทนขึ้นมาใหม่ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด และประโยชน์ของพลังงานน้ำที่แสนจะใกล้ตัวเรามีดังต่อไปนี้  เครื่องกลพลังงานน้ำเครื่องกลพลังงานน้ำสามารถดำเนินการผลิตพลังงานได้ในเวลาอันรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถควบคุมให้ผลิตกำลังงานออกมาได้ใกล้เคียงกับความต้องการมากที่สุด จึงไม่เป็นการผลิตพลังงานน้ำแบบสิ้นเปลืองรวมถึงประสิทธิภาพของเครื่องจักรกลที่ใช้ในการผลิตนั้นยังมีความทนทานสูงมาก พลังงานไม่มีวันหมดพลังงานน้ำนั้นเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ใช้แล้วไม่มีวันหมดสิ้น โดยเกิดจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ให้ความร้อนแก่น้ำ และทำให้น้ำกลายเป็นไอน้ำลอยตัวสูงขึ้น มวลน้ำที่อยู่สูงขึ้นจากจุดเดิมเมื่อกระทบความเย็นจะแปรเปลี่ยนกลายเป็นของเหลวอีกครั้ง จนกระทั่งเกิดเป็นฝนตกลงมาเนื่องจากแรงดึงดูดของโลกนั่นเอง การสานต่อประโยชน์ในด้านอื่นๆพลังงานน้ำนอกจากจะสามารถใช้ได้อย่างไม่มีวันหมดแล้วยังสามารถนำส่วนที่ถูกใช้ไปแล้วมารีไซเคิลทำอย่างอื่นต่อได้อีก ตัวอย่างเช่น พลังงานน้ำเมื่อใช้ปั่นไฟเสร็จแล้วยังเอาไปใช้ในการเกษตรต่อได้ และเมื่อน้ำระเหยกลายเป็นไอจะรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆ จนกลายเป็นฝน น้ำฝนก็จะตกกลับมาเป็นน้ำในเขื่อนให้ใช้ปั่นไฟต่อไปได้อีกเรื่อยๆ…