สารพัดประโยชน์จากพลังงานน้ำเรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

Spread the love

ในยุคปัจจุบันนี้ที่เทคโนโลยีได้ถูกคิดค้นพัฒนามาอย่างก้าวไกล มนุษย์เราต่างดำรงชีวิตโดยการใช้องค์ประกอบจากแหล่งพลังงานต่างๆ หลากหลายด้าน อาทิ พลังงานไฟฟ้า พลังงานลม หรือแม้แต่พลังงานน้ำ ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อชีวิตประจำวันทั้งในทางตรง และทางอ้อม อีกทั้งเรายังสามารถใช้ได้โดยไม่มีวันหมดเพราะด้วยวัฎจักรของน้ำที่สามารถผลิตพลังงานน้ำทดแทนขึ้นมาใหม่ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด และประโยชน์ของพลังงานน้ำที่แสนจะใกล้ตัวเรามีดังต่อไปนี้ 

เครื่องกลพลังงานน้ำ
เครื่องกลพลังงานน้ำสามารถดำเนินการผลิตพลังงานได้ในเวลาอันรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถควบคุมให้ผลิตกำลังงานออกมาได้ใกล้เคียงกับความต้องการมากที่สุด จึงไม่เป็นการผลิตพลังงานน้ำแบบสิ้นเปลืองรวมถึงประสิทธิภาพของเครื่องจักรกลที่ใช้ในการผลิตนั้นยังมีความทนทานสูงมาก

พลังงานไม่มีวันหมด
พลังงานน้ำนั้นเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ใช้แล้วไม่มีวันหมดสิ้น โดยเกิดจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ให้ความร้อนแก่น้ำ และทำให้น้ำกลายเป็นไอน้ำลอยตัวสูงขึ้น มวลน้ำที่อยู่สูงขึ้นจากจุดเดิมเมื่อกระทบความเย็นจะแปรเปลี่ยนกลายเป็นของเหลวอีกครั้ง จนกระทั่งเกิดเป็นฝนตกลงมาเนื่องจากแรงดึงดูดของโลกนั่นเอง

การสานต่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ
พลังงานน้ำนอกจากจะสามารถใช้ได้อย่างไม่มีวันหมดแล้วยังสามารถนำส่วนที่ถูกใช้ไปแล้วมารีไซเคิลทำอย่างอื่นต่อได้อีก ตัวอย่างเช่น พลังงานน้ำเมื่อใช้ปั่นไฟเสร็จแล้วยังเอาไปใช้ในการเกษตรต่อได้ และเมื่อน้ำระเหยกลายเป็นไอจะรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆ จนกลายเป็นฝน น้ำฝนก็จะตกกลับมาเป็นน้ำในเขื่อนให้ใช้ปั่นไฟต่อไปได้อีกเรื่อยๆ หรือจะกล่าวถึงประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น เพื่อการชลประทานหรือการรักษาระดับน้ำในแม่น้ำให้สูงมากพอแก่การเดินเรือ เป็นต้น

สร้างแหล่งน้ำขนาดใหญ่
การสร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บ และทดน้ำให้สูงขึ้นสามารถช่วยเอื้อประโยชน์เพื่อไว้ใช้ในช่วงที่ไม่มีฝนทำให้ได้แหล่งน้ำขนาดใหญ่ รวมถึงไว้ใช้เลี้ยงสัตว์น้ำหรือใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ย่อมได้ อีกทั้งยังช่วยรักษาระบบนิเวศของแม่น้ำได้โดยการปล่อยน้ำจากเขื่อนเพื่อไล่น้ำโสโครกในแม่น้ำที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม และใช้ไล่น้ำเค็มที่มาจากทะเลได้อีกด้วย

ผลิตกระแสไฟฟ้า
ไฟฟ้าพลังน้ำคือ ไฟฟ้าที่เกิดจากพลังงานน้ำโดยใช้พลังงานจลน์ซึ่งเกิดจากการปล่อยน้ำจากที่สูง การไหลของน้ำหรือการขึ้น-ลงของคลื่นไปหมุนกังหันน้ำ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยพลังงานที่ได้จากไฟฟ้าพลังงานน้ำนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ ความแตกต่างของระดับน้ำ และประสิทธิภาพของกังหันน้ำนั่นเอง

นอกจากนี้แล้วพลังงานน้ำยังถือเป็นพลังงานที่สะอาด ไม่มีแก๊สพิษ อีกทั้งยังมีการทดแทนต่อเนื่องตลอดเวลาทำให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งหากเราใช้อย่างถูกวิธีแล้วนั้น พลังงานน้ำสามารถก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่คุ้มค่า และยังมอบผลตอบแทนสูงให้แก่มนุษย์อีกด้วย และสำหรับใครที่อยากศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์  ienergyguru.com